Dé plek voor HBO-opleidingen Finance & Control

Welkom op onze website van het Landelijke Overleg Opleidingen Finance & Control (LOOFC). Hier vindt u alle informatie over het LOOFC. Neemt u voor vragen contact met ons op: info@loofc.nl

Agenda

27/9/2023
9.30
-
16.00

Vergadering Leden

HU, locatie Utrecht of Amersfoort. Wordt nog bekend gemaakt

14/11/2023
17.00
-
18.30

Raad van Advies LOOFC

Online

24/1/2024
9.30
-
16.00

Vergadering Leden

HU locatie Amersfoort of Utrecht

11/4/2024
9.30
-
22.00

Tweedaagse LOOFC

de Titaan, Den Haag

12/4/2024
9.00
-
13.30

Tweedaagse LOOFC

de Titaan, Den Haag

28/5/2024
17.00
-
19.30

Raad van Advies

?

12/6/2024
9.30
-
16.00

Vergadering Leden

HU Utrecht of Amersfoort wordt nog bekend gemaakt.

Over het LOOFC

Het LOOFC is een platform waar, zowel op onderwijs als het werkgebied van Finance & Control,  een verbinding wordt gelegd tussen in- en externe stakeholders. Deze website is een belangrijke omgeving om hierover informatie te verschaffen over wat LOOFC is en doet.

Binnen het LOOFC worden nauwlettend de maatschappelijke veranderingen en de veranderingen op het vakgebied van Finance & Control gevolgd en besproken.

Een visuele weergave:

Wat doet het LOOFC?

Het LOOFC is een platform voor Opleidingsmanagers, Teamleiders en Docenten van de Finance & Control-opleidingen van  HBO instellingen in Nederland. Met in- en externe stakeholders vinden overleggen plaats over zaken die spelen op ons vakgebied. Hiervoor hebben we een aantal vaste bijeenkomsten:

Twee keer per jaar overleg met Opleidingsmanagers

Twee keer per jaar overleg met de voorzitters van de Curriculumcommissies en de Examencommissies

Een tweedaagse in het voorjaar, waarin actuele thema’s centraal staan

Bijeenkomsten voor docenten over uiteenlopende onderwerpen

Twee keer per jaaroverleg met de Raad van Advies van het LOOFC

Diverse contacten met partijen die van belang zijn voor het LOOFC

Van Bedrijfseconomie naar Finance & Control

Het LOOFC is een platform voor Opleidingsmanagers, Teamleiders en Docenten van de Finance & Control-opleidingen van  HBO instellingen in Nederland. Hieronder vindt u achtergrondinformatie.

Van BE naar FC

Vanaf 1 september 2018 is de naam van de opleiding Bedrijfseconomie veranderd in Finance & Control omdat dit beter de lading dekt en internationaal ook herkenbaar is.

Leven lang leren

Het leren houdt na de middelbare school niet op. Leven lang leren is een steeds vaker gehoord begrip. Het LOOFC draagt dan ook actief bij aan 'leven lang leren'.

Het beroepenveld

Het LOOFC streeft er naar om in de toekomst een netwerkorganisatie neer te zetten waar beroepsonderwijs, praktijkonderzoek en beroepspraktijk samen komen in de zogenoemde trias academica.

TEchnology

Van Recorder tot Director. De digitalisering neemt veel standaard handelingen van de Financiële afdeling over. Waar eerst veel tijd gestoken werd in het registreren van de activiteiten in cijfers/getallen, kunnen nu gegevens in onder andere ERP-systemen ingelezen en verwerkt worden.

Hierdoor komt er meer ruimte om te analyseren en te adviseren in plaats van te rapporteren. Ook kunnen er andersoortige analyses uitgevoerd worden doordat ook data aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

De financial krijgt een nieuwe rol waarbij het van belang is dat hij de processen van de business kent, op de hoogte is van de ontwikkelingen en zich diverse tools eigen maakt. Dat hoort tegenwoordig ook bij het opleiden van de financial.

Zo worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering en digitalisering in de curricula meegenomen.

soft skills

Bij de veranderende rol van de Financial komt ook de vraag om in deze nieuwe rol te acteren. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering en robotisering hebben een grote impact op de financiële functie en nieuwe rollen gaan ontstaan.

Houding en gedrag wordt hierdoor nog belangrijker binnen de opleiding daar strategisch gedacht moet worden over de toekomstige rollen en taken. Een aantal rollen zou zomaar bij andere afdelingen ondergebracht kunnen worden.

Voor de financial moet meer nagedacht worden over de manier waarop geadviseerd kan worden op basis van de gemaakte analyses in plaats van het presenteren van de cijfers. Daarbij is het van belang dat ook de financial integer handelt.

Natuurlijk is de kennis van belang, maar het gaat er meer om hoe je wat je weet over kunt brengen aan de business.

Globe perspective

De wereld leek een plek waar we onuitputtelijk gebruik van konden maken. De afgelopen jaren raken we er steeds meer van bewust dat ook de aardbol een beperkte capaciteit heeft. Het gebruiken van onze aardbol als oneindig gebruiksvoorwerp blijkt niet te kloppen.

Voor de financial betekent dit dat alleen kijken naar cijfers die gebaseerd zijn op maximale winst geen goede basis meer is. De hogescholen hebben dan ook allen de Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmd. Alle opleidingen, zo ook Finance &Control, zijn actief bezig deze te betrekken en te verweven in de onderwijsprogramma’s. Hierdoor worden er meerdere verdienmodellen aangeleerd, wordt enkel en alleen het streven naar maximale winst ter discussie gesteld en wordt geleerd hoe je naar oplossingen kunt kijken buiten de traditionele economische modellen.

Deze nieuwe kijk op de wereld en daarmee de maatschappij dient door de studenten eigen gemaakt te worden zodat ze de financiële kennis op hun vakgebied op deze nieuwe situatie kunnen toepassen. Dat betekent dat deze generatie studenten die we nu opleiden moeten leren hoe het was en hoe zij de transitie tijdens en na hun studie kunnen helpen verder vorm te geven zodat we duurzaam gebruik kunnen blijven maken van onze ‘Globe’ .

Samenvattend

Het LOOFC is dus een platform waar de Trias Academica samenkomt.